O nás

Fúze na agenturním trhu:
Sun Marketing, Medio Interactive a Digistory pod hlavičkou Taste

Nová digitální agentura Taste vznikla spojením jedné z největších českých online marketingových agentur Sun Marketing, analytické a konzultační společnosti Medio Interactive a kreativního spin-offu Digistory. V čele skupiny stane Sandra Gligić, která doposud řídila Sun Marketing.

Každá ze tří vstupujících společností přichází s odlišnou nabídkou služeb a vzájemné překryvy v produktovém portfoliu jsou zanedbatelné. „Kdybychom se jenom doplňovali, tak by vše možná zůstalo jen v rovině úvah. Ale my se navzájem potřebujeme,“ vysvětluje hlavní motivaci pro založení společné agentury Jan Makovička, Managing partner Sun Marketingu.

Formování nové skupiny trvalo téměř rok. „Chceme do Tastu převzít to nejlepší ze všech dosavadních firem, každá z nich v minulosti prokázala silné stránky, které může do společného podniku přinést,“ doplňuje Makovička.

Taste jako skupina

Původní tři agentury se stávají dceřinými společnostmi pod Tastem a budou fungovat i nadále. Nejde ale jen o čistě majetkové propojení, jak je obvyklé u jiných agenturních konsolidací.

„Zastřešující Taste se stává středobodem většiny našich aktivit. Je nositelem značky i vztahu s klienty. Právě v Tastu budou všichni obchodníci, projektoví manažeři a strategičtí konzultanti, s nimiž budou všichni klienti přicházet primárně do styku,“ popisuje Sandra Gligić, General manager celé skupiny.

Dceřiné společnosti Sun, Medio a Digistory pak budou i nadále nositeli svého odborného know-how. Jejich relativní autonomie umožňuje udržení znalostí, budování renomé v odborné veřejnosti nebo zachování si vlastní firemní kultury. Pracují v nich specialisté, kteří zajišťují a garantují všechny odborné práce pro klienty Tastu.

„Taková struktura nám umožňuje rozšiřovat portfolio o další chybějící obory a chybějící témata. Ať už založením další nové specializované dceřiné společnosti, anebo připojením některé již existující. Naším cílem je vybudovat rodinu navzájem se doplňujících firem,” naznačuje Gligić záměry do budoucna.

Vedení celé skupiny Taste bude mít coby General manager na starost Sandra Gligić, jež dosud na stejné pozici působila v Sunu, spolu s Petrem Vápeníkem, Managing partnerem pro Taste. Dalšími členy vedení jsou Jan Makovička jako Managing partner pro Sun a Jan Tichý jako Managing partner pro Medio.

Taste jako cross-channel agentura

Díky spojení bude skupina Taste pokrývat všechna důležitá témata, od tradičního online marketingu přes kreativní služby či rozvoj klientských webů až po uživatelský výzkum, pokročilou práci s daty a data-driven automatizaci.

„Nejde ale jen o to, že pokryjeme jednotlivé obory. Hlavním cílem je témata u každého klienta smysluplně propojovat do promyšleného cross-channel mixu. Což nám umožní právě zastřešení celé skupiny Tastem, jeho projektovými manažery a stratégy,” říká Petr Vápeník, Managing partner pro Taste.

Cross-channel je hlavní mantrou celého Tastu. Téma plánuje skupina uplatňovat v celé komunikaci, společně s využitím svého názvu. „Souhru chutí bereme jako přirovnání pro cross-channel marketing. V gastronomii hledáte různé kombinace ingrediencí a chutí, aby bylo výsledné jídlo dokonalé a vyvážené. Stejně tak my propojujeme různé obory digitálního marketingu, abychom vždy našli to nejlepší řešení klientova problému,“ vysvětluje Vápeník.

Taste jako znalostní firma

Zakladatelé koncipují Taste od počátku jako znalostní firmu, založenou na hluboké odbornosti zaměstnanců a aktuálnosti využívaných postupů. „Digitální svět běží dopředu čím dál rychleji. My ale nechceme být tím, kdo jen drží krok. Už v dosavadních firmách se nám dařilo být těmi, kdo udávají směr a nastolují nová témata pro celý obor. Rozhodně v tom chceme společnými silami pokračovat,“ plánuje Jan Tichý, Managing partner Medio Interactive.

Nejde ale jen o interní vzdělávání vlastních zaměstnanců. Týká se to třeba i klientů Tastu. „Jiné agentury se obávají, že pokud budou klienta posouvat dopředu, stane se soběstačným a přestane je potřebovat. Ve skutečnosti vás pak klient paradoxně potřebuje stále víc. Jenom už neřešíte triviální základy, ale pokročilá témata, která mohou posunout celý jeho byznys úplně jinam. Vůbec aktivní zapojení klienta je zásadní součástí celého našeho konceptu,” vysvětluje Tichý.

Taste systematicky naváže i na vzdělávání širší veřejnosti, odborníků z oborů, ostatních agentur či studentů vysokých škol. Bude pokračovat v pořádání veřejných školení a workshopů, dosud zastřešených pod hlavičkou Medio Akademie, nebo respektovaných oborových konferencí SEO restart, DATA restart, PPC restart a SOCIAL restart.