Taste

Oznámení představenstva

Oznámení o změně podoby akcie a výzva k odevzdání listinných akcií

Představenstvo obchodní společnosti

Taste, a.s.
IČ: 065 85 914, se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 22957
(dále jen jako „Společnost“)

vyzývá akcionáře Společnosti k odevzdání listinných akcií na jméno č. 1-2000.

Valná hromada Společnosti dne 12. 1. 2018 přijala rozhodnutí, na základě kterého došlo ke
změně stanov Společnosti, a s tím související změně původních akcií vydaných Společností.

Lhůta pro předložení původních akcií za účelem jejich zaknihovaní byla stanovena do
30. 6. 2019. Předání původních akcií je možné uskutečnit v této lhůtě vždy v pracovní dny
v době od 9:00 do 16:00 hod v sídle Společnosti.